CORONA

Ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad is de advocaat erkend als essentiële dienst. Wij blijven dus ter beschikking van onze cliënten.

U kan ons bereiken via telefoon en email.

Algemene richtlijnen voor rechtzoekenden zijn terug te vinden via deze link van de Orde van Vlaamse Balies.

Voor wie aanwezig moet of wil zijn in het kader van een procedure (pleitzitting, gerechtelijke expertise, getuigenverhoor, …), volgen wij nauw op of de betreffende zitting doorgaat, en welke uitzonderingsmaatregelen van toepassing zijn.

Heeft u juridisch gerelateerde vragen over het Coronavirus? Neem dan zeker contact met ons op! Hieronder vindt u alvast enkele topics.

STEUN aan zelfstandigen

  • De verschillende overheden hebben steunmaatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen uitgewerkt :

  • – Alle FEDERALE steunmaatregelen (belastingen, btw, bedrijfsvoorheffing, …) vind je hier
  • – Alle VLAAMSE steunmaatregelen (hinderpremie – coronapremie) vind je hier

  • – Bij uw SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS kan u terecht voor overbruggingsrecht / steun inzake sociale bijdragen
  • – Om lokale Stekense handelaars te ondersteunen, werd DE LIJST opgesteld, een handig overzicht van handelaars bij wie men lokaal kan kopen tijdens de “blijfinuwkot”-periode. Ann Van Hoey was mede-initiatiefnemer.


Wat met de verblijfsregeling van mijn kinderen ?

In deze tijden zijn enkel noodzakelijke of essentiële verplaatsingen toegelaten. Wij krijgen dan ook heel wat vragen of wissels nog toegelaten zijn.

Algemeen heeft de Orde van Vlaamse Balies en richtlijn voorgesteld waarmee men rust wil brengen in heel wat gezinnen en bij de kinderen zelf.

Als uitgangspunt wordt vooropgesteld dat verblijfsregelingen zoals gehomologeerd of opgelegd door de rechter moeten worden nageleefd.

De coronamaatregelen van de regering verbieden vooralsnog niet dat minderjarigen naar hun ouders worden gebracht en dat dus wissels kunnen plaatsvinden in het kader van de verblijfsregeling. Het gaat over noodzakelijke verplaatsingen die vandaag niet verboden zijn.

Op dat uitgangspunt gelden de volgende uitzonderingen die enerzijds gebaseerd zijn op de wilsautonomie van de betrokkenen en anderzijds op de coronamaatregelen van de regering en het gezond verstand:

-de ouders komen zelf overeen om af te wijken van de verblijfsregeling

-is het kind besmet met corona, laat het kind dan uitzieken bij de ouder bij wie het verblijft

-is de ouder bij wie het kind verblijft, besmet met corona, breng het kind dan niet over naar de andere ouder, maar laat het verblijven bij de zieke ouder

-is de ouder naar wie het kind moet worden overgebracht, besmet met corona, breng het kind dan niet over naar de zieke ouder

-is een andere persoon die bij de ouder inwoont, besmet met corona (bijvoorbeeld de plusouder, de grootouder of een andere persoon), dan gelden dezelfde regels als bij punt 3 en 4.Wat met contracten in tijden van corona ?

Kan jij (of diegene waarmee je een contract hebt) CORONA inroepen om een contract niet na te leven, op te schorten of te ontbinden ?

Antwoord : Misschien, maar voorlopig hangt dat nog van de omstandigheden af. Geval per geval zal dit anders zijn.

Ga als volgt te werk :

– Kijk eerst naar je contract. Bevat die een “overmachtsclausule” (wat kan als overmacht worden beschouwd, wat zijn de verplichtingen van partijen dan en wat zijn de gevolgen voor de overeenkomst).

-Is er geen contract, maar zijn er wel eerder betaalde facturen en algemene voorwaarden, kijk dan na of daarin iets wordt bepaald.

-Niets op papier ? Niets afgesproken, dan moet je kijken naar de WETTELIJKE voorwaarden inzake OVERMACHT (onvoorziene gebeurtenis, buiten de wil om van partij die moet uitvoeren, uitvoering tijdelijk of definitief onmogelijk).

Hoewel niemand de huidige situatie verwacht had, moet ook gekeken worden naar het TIJDSTIP van het sluiten van het contract en de genomen voorzorgsmaatregelen.

Overmacht moet geval per geval beoordeeld worden, althans, tot zolang de regering geen algemeen besluit neemt dat de huidige situatie te aanzien is als “een juridische situatie van overmacht”.

Voor alle vragen ivm contracten (ook huur), neem gerust contact op.

Hoe facturen betaald krijgen in corona-tijden !?!

Wacht vooral niet te lang om een invorderingsdossier op te starten. Hoe sneller de opstart, hoe groter de kans om facturen betaald te krijgen.

Dit wil trouwens niet zeggen dat u per direct naar de rechtbank hoeft te stappen, uiteraard wordt eerst aangemaand en geprobeerd om met de debiteur in gesprek te gaan.

Dit verloopt trouwens vlotter dan voorheen, de bereikbaarheid is veel groter, nu iedereen “in zijn kot moet blijven”.

Wij leggen hierbij, in ons contact naar de debiteur toe, ook de nadruk op het feit dat u als ondernemer, in deze tijden ook zelf uw leveranciers moet kunnen betalen.

Maar voorkomen is beter dan genezen. U kan uw klanten ook aanmoedigen om tijdig te betalen, bv door “per direct”- betalingen (contant bij levering) te promoten.

Meer dan ooit is een kostenbesparende aanpak aan de orde.

Wij zijn dan ook voorstander van de minnelijke invorderingsprocedure, die via ons kantoor verloopt.

Neem gerust contact op.