Welkom bij Stekene Advocaat

De associatie VERBEKE-VAN HOEY ADVOCATEN ofwel Stekene Advocaat werd opgericht in 2007.

Wij gaan er prat op dat onze kantoordrempel laag is en dat de cliënt binnen een minimale tijd persoonlijk wordt ontvangen.

Wij hebben bewust geopteerd voor een dynamische kleinschaligheid zodat het direct contact tussen cliënt en advocaat gegarandeerd is gedurende de ganse looptijd van het dossier.

In de juridische wereld die steeds complexer wordt trachten wij heldere, verstaanbare adviezen te geven zodat de cliënt een duidelijk zicht krijgt op zijn situatie.

U kan op ons ook beroep doen in het kader van SALDUZ-bijstand bij een verhoor bij de politiediensten. Zowel meerderjarigen als minderjarigen.

Ann Van Hoey

Advocaat

Bie Verbeke

Advocaat