KOSTEN EN ERELONEN

Wat kost juridisch advies bij Stekene Advocaat?

Het is toch moeilijk om bij de opstart van een dossier exact te zeggen hoeveel de kosten en erelonen zullen bedragen. De uren werktijd dewelke uw zaak in beslag neemt, is daarbij immers de doorslaggevende factor, die nooit op voorhand exact in te schatten is.

Toch zullen wij u zo nauwkeurig mogelijk inlichten omtrent de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

Er wordt dan ook op uw vraag een duidelijke RAMING gemaakt. Enerzijds van de te verwachten KOSTEN (verplaatsingen, kopie’s, deurwaarderskosten, briefwisseling). Anderzijds van het ERELOON dat mede wordt bepaald door het aantal uren werktijd, de complexiteit van de zaak, bereikt resultaat, dringend karakter van de zaak.

U wordt steeds geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in de zaak. Die kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke afrekening van erelonen en onkosten.

Opdat u uw betalingen beter zou kunnen spreiden, werken wij met PROVISIES. Die betaalt u naarmate prestaties in uw zaak worden geleverd. Zo kan u het financiële verloop van uw dossier kan opvolgen en evalueren.

Indien u als cliënt het wenst, wordt een schriftelijke overeenkomst opgemaakt omtrent de aanrekening van kosten en erelonen.

Rond INCASSO en INVORDERINGEN werken wij in samenspraak met de cliënt een commerciële aanpak uit (evt. met bijstand van een Gerechtsdeurwaarder) waarbij snelheid en accuraatheid centraal staan.

Wij kunnen hieromtrent specifieke prijsopgaven maken.